Danh sách văn phòng tại Lê Quang Định

Mỹ Thịnh Building

Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 90m2 đến 170m2

 So sánh

HMTC Lê Quang Định

Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 44m2 đến 81m2Compare