Danh sách văn phòng tại Lê Quang Định

Mỹ Thịnh Building

Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

90m2 đến 170m2

$ 10
 So sánh

HMTC Lê Quang Định

Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

44m2 đến 81m2

$ 10


Compare