Danh sách văn phòng tại Lê Lợi

Opera View

Giá từ $ 27

Tòa nhà Hạng B

Từ 70m2 đến 225m2

 So sánh

Saigon Centre Tower 2

Giá từ $ 43

Tòa nhà Hạng A

Từ 200m2 đến 2000m2

 So sánh


Compare