Danh sách văn phòng tại Lê Lợi

Saigon Centre Tower 2

Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

200m2 đến 2000m2

$ 43
 So sánh

Opera View

Lê Lợi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

70m2 đến 225m2

$ 27
 So sánh


Compare