Danh sách văn phòng tại Lê Lai

AB Tower

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

100,m2 đến 500m2

$ 40

Pax Sky Lê Lai

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

140m2 đến 220m2

$ 22
 So sánh

Vietnam Inn Saigon

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

70m2 đến 200m2

$ 12
 So sánh

PSB Building

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

35m2 đến 460m2

$ 12

SHI Building

Lê Lai, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

75m2 đến 1200m2

$ 11
 So sánh


Compare