Danh sách văn phòng tại Ký Con

Bến Thành Tower

Ký Con, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 20

Tòa nhà Hạng B

Từ 100m2 đến 350m2

 So sánh

SGNR Building

Ký Con, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 37m2 đến 160m2Compare