Danh sách văn phòng tại Ký Con

Bến Thành Tower

Ký Con, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

100m2 đến 350m2

$ 20
 So sánh

SGNR Building

Ký Con, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

37m2 đến 160m2

$ 15


Compare