Danh sách văn phòng tại Huỳnh Lan Khanh

Sohobiz building

Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 600m2

 So sánh


Compare