Danh sách văn phòng tại Huỳnh Lan Khanh

Sohobiz building

Huỳnh Lan Khanh, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 600m2

$ 14
 So sánh


Compare