Danh sách văn phòng tại Hùng Vương

Abtel Tower

Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 70m2 đến 300m2

 So sánh


Compare