Danh sách văn phòng tại Hồng Hà

Hado Airport Building

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 94m2 đến 1532m2

 So sánh

Aloha Building

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 140m2 đến 540m2

Sabay Tower 1

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 35m2 đến 200m2

 So sánh

Hồng Hà Building

Hồng Hà, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 66m2 đến 184m2

 So sánh


Compare