Danh sách văn phòng tại Hồng Hà

Sabay Tower 1

Giá từ $ 12

Từ 35m2 đến 200m2

 So sánh

Aloha Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 140m2 đến 540m2

Hado Airport Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng B

Từ 94m2 đến 1532m2

 So sánh


Compare