Danh sách văn phòng tại Hoàng Việt

Tân Bình Apartment

Hoàng Việt, Tân Bình,
Giá từ $ 6

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 80m2

 So sánh

Western Building Hoàng Việt

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 130m2

Cao ốc R.I.C

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 500m2

 So sánh

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 54m2 đến 330m2Compare