Danh sách văn phòng tại Hoàng Việt

Tân Bình Apartment

Hoàng Việt, Tân Bình,

Hạng C

60m2 đến 80m2

$ 6
 So sánh

Western Building Hoàng Việt

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 130m2

$ 15

Cao ốc R.I.C

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 500m2

$ 12
 So sánh

Hoàng Việt Building

Hoàng Việt, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

54m2 đến 330m2

$ 12


Compare