Danh sách văn phòng tại Hoàng Việt

Western Building Hoàng Việt

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 130m2

Cao ốc R.I.C

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 500m2

Hoàng Việt Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 54m2 đến 330m2

Tân Bình Apartment

Giá từ $ 6

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 80m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons