Danh sách văn phòng tại Hoàng Văn Thụ

TTC Tower Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 23

Tòa nhà Hạng B

Từ 300m2 đến 3000m2

 So sánh

Hasamo Building

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 220m2

 So sánh

CT-In Building

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 600m2

 So sánh


Compare