Danh sách văn phòng tại Hoàng Văn Thụ

TTC Tower Hoàng Văn Thụ

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

300m2 đến 3000m2

$ 23
 So sánh

Hasamo Building

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 220m2

$ 17
 So sánh

CT-In Building

Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150m2 đến 600m2

$ 10
 So sánh


Compare