Danh sách văn phòng tại Hải Triều

Bitexco Financial Tower

Hải Triều, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

100,m2 đến 700m2

$ 43


Compare