Danh sách văn phòng tại Đường D5

Ánh Hào Quang Building

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

100m2 đến 400m2

$ 5
 So sánh

GIC Building D5

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 185m2

$ 13


Compare