Danh sách văn phòng tại Đường D5

Ánh Hào Quang Building

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 5

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 400m2

 So sánh

GIC Building D5

Đường D5, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 185m2Compare