Danh sách văn phòng tại Đồng Khởi

The Metropolitan

Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

150m2 đến 1.500m2

$ 32
 So sánh

Bảo Việt

Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

260m2 đến 540m2

$ 28
 So sánh

Việt Thuận Thành Building

Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

110m2 đến 290m2

$ 19
 So sánh

Satra Building

Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

45m2 đến 66m2

$ 14

Satra Đồng Khởi Building

Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

65m2 đến 210m2

$ 13
 So sánh


Compare