Danh sách văn phòng tại Đồng Khởi

The Metropolitan

Giá từ $ 32

Tòa nhà Hạng A

Từ 150m2 đến 1.500m2

 So sánh

Bảo Việt

Giá từ $ 28

Tòa nhà Hạng B

Từ 260m2 đến 540m2

 So sánh

Việt Thuận Thành Building

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 110m2 đến 290m2

 So sánh

Satra Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 66m2

Satra Đồng Khởi Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 65m2 đến 210m2

 So sánh


Compare