Danh sách văn phòng tại Đông Du

Packsimex Building

Đông Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

40m2 đến 160m2

$ 11
 So sánh


Compare