Danh sách văn phòng tại Đống Đa

LTA Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

rd02
 So sánh

IDD2 Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 145m2

Kicotrans Đống Đa

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2Compare