Danh sách văn phòng tại Đống Đa

IDD2 Building

Giá từ $ 13

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 145m2

LTA Building

Giá từ $ 7

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 200m2

rd02
 So sánh

Kicotrans Đống Đa

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 350m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons