Danh sách văn phòng tại Đống Đa

LTA Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 200m2

$ 7
rd02
 So sánh

IDD2 Building

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 145m2

$ 13

Kicotrans Đống Đa

Đống Đa, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 350m2

$ 12


Compare