Danh sách văn phòng tại Đinh Tiên Hoàng

Comobi Office

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

Saigon Finance Center

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 800m2

Company 59 Building

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến m2

HMC Tower

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 647m2

GIC Building Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 170m2

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 90m2

 So sánh

Cienco 6 Building

Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 127

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2Compare