Danh sách văn phòng tại Đinh Tiên Hoàng

Comobi Office

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

$ 8

Saigon Finance Center

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

150m2 đến 800m2

$ 19

Company 59 Building

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

200m2 đến m2

$ 18

HMC Tower

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 647m2

$ 17

GIC Building Đinh Tiên Hoàng

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

25m2 đến 170m2

$ 16

Cmard 2 Building

Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 90m2

$ 16
 So sánh

Cienco 6 Building

Đinh Tiên Hoàng, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 350m2

$ 127


Compare