Danh sách văn phòng tại Đinh Tiên Hoàng

GIC Building Đinh Tiên Hoàng

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 170m2

Cienco 6 Building

Giá từ $ 127

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 350m2

Cmard 2 Building

Giá từ $ 16

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 90m2

HMC Tower

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 647m2

Saigon Finance Center

Giá từ $ 19

Tòa nhà Hạng C

Từ 150m2 đến 800m2

Comobi Office

Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 30–50–70–100m2 đến 30–50–70–100m2

Company 59 Building

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons