Danh sách văn phòng tại Đinh Bộ Lĩnh

GIC Tower Đinh Bộ Lĩnh

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 28m2 đến 195m2

 So sánh

PVFCCo SBD Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 30m2 đến 230m2

 So sánh

Cavi Building

Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 100m2 đến 270m2

 So sánh

Coalimex Building Đinh Bộ Lĩnh

Giá từ $ 11

Tòa nhà Hạng C

Từ 25m2 đến 120m2

 So sánh


Compare