Văn phòng đường Công Trường Mê Linh

Vietcombank Tower

Công trường Mê Linh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hạng A

250m2 đến 3000m2

$ 43
 So sánh


Compare