Danh sách văn phòng tại Cao Thắng

Nha Khoa Việt Nha Building

Giá từ $ 12

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 240m2

Nahi Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 85m2 đến 620m2

Đỗ Thành Mekong Building

Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng C

Từ 120m2 đến 500m2

MegaGS building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 130m2 đến 590m2

ACM Building

Giá từ $ 17

Tòa nhà Hạng C

Từ 80m2 đến 320m2

Trí Việt Building

Giá từ $ 10

Tòa nhà Hạng C

Từ 40m2 đến 100m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons