Văn phòng đường Cách Mạng Tháng 8

Nam Á Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

125m2 đến 185m2

$ 17
 So sánh

GIC Building 2 CMT8

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

20m2 đến 945m2

$ 16

GB Saigon Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 180m2

$ 16

Jabes 2 Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 100m2

$ 15
 So sánh

ACB Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng B

150m2 đến 500m2

$ 14

Ngọc Đông Dương Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

80m2 đến 190m2

$ 11
 So sánh

Đông Phương Plaza

Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

30m2 đến 290m2

$ 11
 So sánh

MB Bank Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

60m2 đến 480m2

$ 11
 So sánh

Eximland Building

Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hạng C

50m2 đến 150m2

$ 10


Compare