Văn phòng đường Bình Lợi

Thành Đô Building

Bình Lợi, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 8

Tòa nhà Hạng C

Từ 50m2 đến 260m2

 So sánh


Compare