Văn phòng đường Bạch Đằng

Kicotrans Bạch Đằng

Bạch Đằng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 9

Tòa nhà Hạng C

Từ 60m2 đến 500m2

 So sánh

Blue Sky Tower

Bạch Đằng, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 15

Tòa nhà Hạng B

Từ 200m2 đến 700m2

 So sánh


Compare