Danh sách văn phòng tại Bà Huyện Thanh Quan

Ninomax Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 95m2 đến 199m2

Fosco Building

Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 145m2

Minh Long Tower

Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 357m2Compare

Show Buttons
Hide Buttons