Văn phòng đường Bà Huyện Thanh Quan

Minh Long Tower

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 18

Tòa nhà Hạng B

Từ 150m2 đến 357m2

 So sánh

Ninomax Building

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 95m2 đến 199m2

Fosco Building

Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, TP Hồ Chí Minh,
Giá từ $ 14

Tòa nhà Hạng C

Từ 45m2 đến 145m2

 So sánh


Compare